WEBGUNEAREN PRIBATUTASUN POLITIKA

Indarrean dagoen legeriak xedatutakoa errespetatuz, URKIAk (aurrerantzean Webgunea ere) konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolamenduak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera.

Pribatutasun politika honetan jasotako legeak

Pribatutasun politika hau Interneteko datu pertsonalak babesteari buruz Espainiako eta Europako indarrean dagoen araudira egokitzen da. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari (RGPD) pertsona fisikoen babesari buruzkoa. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa (LOPD-GDD). 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (RDLOPD) garatzeko Araudia onartzen duena. 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSI-CE).

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren nortasuna

URKIAn bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna honako hau da: URKIA Prefabricados de Hormigón, IFZ: A20093480 hornitua eta erregistratuta: Gipuzkoako merkataritza-erregistroa erregistro-datu hauekin: 34. liburukia, 153. Folioa, 1182. orrialdea. : Begoña Urkia (aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna). Haien harremanetarako datuak honako hauek dira:

Helbidea: Polígono Ugaldetxo · Zuaznabar kalea 143 · 20180 Oiartzun

Harremanetarako telefonoa: 943 490 853

Harremanetarako helbide elektronikoa: urkia@urkia.com

Datu pertsonalen erregistroa

RGPD eta LOPD-GDD xedapenekin bat etorriz, jakinarazten dizugu URKIAk, bere orrialdeetan eskaintzen diren inprimakien bidez, bildutako datu pertsonalak sartuko direla eta gure fitxategian tratatuko direla errazteko, azkartzeko eta betetzeko. URKIAren eta Erabiltzailearen artean hartutako konpromisoekin edo betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzearekin edo beraren eskaera edo kontsultari erantzutea. Era berean, RGPDn eta LOPD-GDDn xedatutakoarekin bat etorriz, RGPDren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu ezean, tratamendu-jardueren erregistroa gordetzen da, bere helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak zehazten dituena. eta RGPDn ezarritako gainerako inguruabarrak.

Datu pertsonalen tratamenduan aplika daitezkeen printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamendua RGPDren 5. artikuluan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 4. artikuluan eta ondorengo printzipioen menpe egongo da. :

Legezkotasun, leialtasun eta gardentasun printzipioa: Erabiltzailearen baimena beharrezkoa izango da uneoro, datu pertsonalak biltzen diren helburuetarako informazio guztiz gardena aurretik.

Xedea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira.

Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak izapidetutako helburuekin lotuta beharrezkoak direnak baino ez dira izango.

Zehaztasun printzipioa: datu pertsonalek zehatzak eta eguneratuak izan behar dute.

Kontserbazio epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailea bere tratamenduaren helburuetarako behar den denboran identifikatzea ahalbidetzen duen moduan soilik gordeko dira.

Osotasun eta konfidentzialtasun printzipioa: datu pertsonalak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko duten moduan tratatuko dira.

Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: Datuen arduraduna arduratuko da aipatutako printzipioak betetzen direla bermatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

URKIAn tratatzen diren datuen kategoriak identifikazio datuak baino ez dira. Datu pertsonalen kategoria bereziak ez dira inolaz ere prozesatzen RGPDren 9. artikuluan adierazitakoaren arabera.

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria baimena da. URKIAk konpromisoa hartzen du Erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko helburu zehatz bat edo gehiagorekin Erabiltzailearen baimen espresua eta egiaztagarria lortzeko.

Erabiltzaileak bere baimena kentzeko eskubidea izango du edozein unetan. Baimena kentzea bezain erraza izango da ematea. Oro har, baimena kentzeak ez du baldintzatuko webgunearen erabilera.

Erabiltzaileak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo webguneko edukiarekin lotutako arrazoiengatik datuak inprimakien bidez eman edo eman ditzakeen kasuetan, horietako bat betetzea derrigorrezkoa den jakinaraziko zaie ezinbestekoak direlako egindako eragiketaren garapen zuzena.

Datu pertsonalak bideratutako tratamenduaren xedeak

Datu pertsonalak URKIAk bildu eta kudeatzen ditu Webgunearen eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak errazteko, bizkortzeko eta betetzeko edo azken honek betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzeko edo eskaera bati edo kontsultari erantzuteko.

Era berean, datuak pertsonalizatzeko helburu komertzialetarako, operatibo eta estatistikoetarako eta URKIAren xede sozialeko jardueretarako erabil daitezke, baita datuak erauzteko, biltegiratzeko eta erabiltzaileari eskainitako Edukiak egokitzeko marketin azterketak egiteko ere. Webgunearen kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzea.

Datu pertsonalak lortzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalak erabiliko zaizkion tratamenduaren helburu edo helburu zehatzen berri emango zaio; hau da, bildutako informazioari emango zaion erabilera edo erabilerak.

Datu pertsonalak gordetzeko epeak

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako beharrezkoa den gutxieneko denboran bakarrik mantenduko dira eta, nolanahi ere, honako aldian zehar: beharrezkoak edo Erabiltzaileak ezabatzea eskatu arte.

Datu pertsonalak lortzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalak gordeko diren aldiaren berri emango zaio edo, hori posible ez denean, epe hori zehazteko erabilitako irizpideak.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

URKIAk konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolamendukoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta bidalitako datu pertsonalen ustekabeko edo legez kanpoko suntsipena, galera edo aldaketa saihesteko. , gordeta edo bestela prozesatuta, edo baimenik gabeko komunikazioa edo aipatutako datuetarako sarbidea.

Hala ere, URKIAk ezin baitu Interneten ez betearaztea edo datu pertsonalak iruzurrez sartzen dituzten hackerrak edo beste batzuk erabat ez egotea bermatzen, Datuen arduradunak Erabiltzaileari ohartarazten dio behar bezalako atzerapenik gabe, litekeena den datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean. pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzako arrisku handia. RGPDren 4. artikuluan xedatutakoari jarraituz, datu pertsonalen segurtasunaren urraketa gisa ulertzen da igorritako, gordetako edo bestela tratatutako datu pertsonalen suntsipena, galera edo ustekabeko edo legez kanpoko aldaketa edo baimenik gabeko komunikazioa eragiten duen segurtasun urraketa. edo aipatutako datuetarako sarbidea.

Datu pertsonalak konfidentzialtzat hartuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du legezko edo kontratuko betebehar baten bidez jakinarazteko eta bermatzeko konfidentzialtasuna bere langileek, bazkideek eta egiten duen edozein pertsonak konfidentzialtasuna errespetatuko dutela. informazioa eskuragarria.

Datu pertsonalen tratamendutik eratorritako eskubideak

Erabiltzaileak URKIAri buruz du eta, beraz, RGPDn eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoak, aitortutako eskubide hauek balia ditzake:

Sarbide eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da URKIAk bere datu pertsonalak tratatzen dituen edo ez berresteko eta, hala bada, bere datu pertsonal zehatzei eta URKIAk burutu duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko. baita, besteak beste, datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzko informazioa ere.

Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da datu pertsonalak aldatzea, zehaztugabeak edo tratamenduaren xedeak kontuan hartuta, osatugabeak izatea. Ezabatzeko eskubidea ("ahazteko eskubidea"): Erabiltzailearen eskubidea da, indarrean dagoen legeriak ez badu beste ezer ezartzen, bere datu pertsonalak ezabatzea lortzen duenean jada beharrezkoak ez diren helburuetarako. bildu ziren edo itunak; Erabiltzaileak tratamenduari baimena kendu dio eta honek ez du beste oinarri juridikorik;

Erabiltzailea tratamenduaren aurka dago eta ez dago berarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik; datu pertsonalak legez kontra prozesatu dira; datu pertsonalak legezko betebehar bat betez ezabatu behar dira; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako haurrari informazio gizartearen zerbitzuak zuzenean eskaintzearen ondorioz lortu dira.

Datuak ezabatzeaz gain, datuen arduradunak, eskuragarri dagoen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu behar ditu interesdunak datu pertsonalak tratatzeko arduradunei datu pertsonal horietarako edozein esteka ezabatzeko eskaeraren berri emateko.

Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua mugatzea. Erabiltzaileak eskubidea du tratamenduaren muga lortzeko bere datu pertsonalen zehaztasuna zalantzan jartzen duenean; tratamendua legez kanpokoa da; Tratamenduaren arduradunak jada ez ditu datu pertsonalak behar, baina Erabiltzaileak behar ditu erreklamazioak egiteko; eta Erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.

Datuak eramateko eskubidea: Tratamendua modu automatizatuan egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du tratamenduaren arduradunaren datu pertsonalak formatu egituratuan jasotzeko, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikokoak, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko. Teknikoki posible den guztietan, Datuak

kontrolatzaileak zuzenean beste kontrolatzaile horri igorriko dizkio datuak.

Oposizio eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendua ez egitea edo URKIAren tratamendua etetea.

Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien gaia ez izateko eskubidea, profilak barne: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalak, profilak barne, tratamendu automatizatuan oinarritutako erabaki indibidualizatu baten gaia ez izatea, indarrean dagoen legeria salbu. bestela ezartzen du.

Horrela, Erabiltzaileak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu "RGPD-urkia.com" erreferentziarekin Datuen arduradunari zuzendutako idatzizko komunikazioaren bidez, zehaztuz:

Erabiltzailearen izena, abizena eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, Erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona bide beretik identifikatu beharko da, baita ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua ere. NANaren fotokopia identitatea egiaztatzen duen legezko baliozko beste edozein bitartekoren bidez ordezkatu ahal izango da.

Eskaera sartu nahi duzun eskaeraren edo informazioaren arrazoi zehatzekin.

Helbidea jakinarazpenetarako.

Eskatzailearen data eta sinadura.

Zuk egindako eskaera egiaztatzen duen edozein dokumentu.

Eskaera hau eta erantsitako beste edozein dokumentu helbide honetara edo posta elektronikora bidali daitezke:

Posta helbidea: Ugaldetxo Poligonoa · Zuaznabar kalea 143 · 20180 Oiartzun

Posta elektronikoa: urkia@urkia.com

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak URKIA ez diren hirugarrenen web orrietara sarbidea ahalbidetzen duten hiperestekak edo estekak izan ditzake eta, beraz, URKIAk ez ditu kudeatzen. Webgune hauen jabeek beren datuak babesteko gidalerroak izango dituzte, beraiek izanik, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun praktiken erantzule.

Erreklamazioak gainbegiratze agintaritzaren aurrean

Erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko moduan indarrean dagoen araudiaren arazoren bat edo arau hauste bat dagoela uste badu, babes judiziale eraginkorra eta erreklamazioa kontrol-agintaritzari aurkezteko eskubidea izango du, bereziki , ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen tokia duzun estatuan. Espainiaren kasuan, kontrolerako agintea Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (http://www.agpd.es).